Loading...

u ljdskom telu

<font>
U ljudskom telu ništa lepše od mene



nikada se nije rodilo,



A ja te volim, volim i sav sam tvoj



Moja je mladost večita, moja lepota sa njom,



moja će koža zauvek biti glatka i zategnuta,



moje lice meko, moje oči bistre



moja kosa crna i sve to ljubavi moja



sve to pripada tebi - zauvek



Dacu ti večitu mladost beskrajno duge zore



Ali ti neće biti dosadno niti će biti patnje



u našem savršenom svetu



Niko ne može da da nežnost



koju sam spremio za tebe,



niti sigurnost



koju pružaju grudi i ruke moje



sklopljene oko tebe u zagrljaju



volim te ljubavi moja!



Budi večno samnom!



Moj je pogled zanos, moj je osmeh ludilo



za žene koje ih gledaju



a sada će biti samo tvoji



U mom ćeš naručju leteti



preko snežnobelih planina



ja ću te tada grejati



svojim zagrljajem i toplim dahom



plesaćemo zajedno na netaknutim zelenim poljima



samo srne i košute smeće da nas vide



pružiću ti sreću kakvu nisi ni sanjala



videćeš skrivene hramove podignute meni u čast



netaknute za hiljadu godina, skrivene od ljudskog pogleda



U mom dvoru, u palati od ljudi skrivenoj,



bićeš služena kao boginja



Volim te ljubavi moja



i čekam tvoj odgovor

</font>




59 Views
1 Votes

Author info

Added 05 Mar. 2008 By GOOLDBERG



You have to login to be able to post comments
Recent blog posts
View all
Tags