Loading...

u ljdskom telu

<font>
U ljudskom telu ništa lepše od menenikada se nije rodilo,A ja te volim, volim i sav sam tvojMoja je mladost večita, moja lepota sa njom,moja će koža zauvek biti glatka i zategnuta,moje lice meko, moje oči bistremoja kosa crna i sve to ljubavi mojasve to pripada tebi - zauvekDacu ti večitu mladost beskrajno duge zoreAli ti neće biti dosadno niti će biti patnjeu našem savršenom svetuNiko ne može da da nežnostkoju sam spremio za tebe,niti sigurnostkoju pružaju grudi i ruke mojesklopljene oko tebe u zagrljajuvolim te ljubavi moja!Budi večno samnom!Moj je pogled zanos, moj je osmeh ludiloza žene koje ih gledajua sada će biti samo tvojiU mom ćeš naručju letetipreko snežnobelih planinaja ću te tada grejatisvojim zagrljajem i toplim dahomplesaćemo zajedno na netaknutim zelenim poljimasamo srne i košute smeće da nas videpružiću ti sreću kakvu nisi ni sanjalavidećeš skrivene hramove podignute meni u častnetaknute za hiljadu godina, skrivene od ljudskog pogledaU mom dvoru, u palati od ljudi skrivenoj,bićeš služena kao boginjaVolim te ljubavi mojai čekam tvoj odgovor

</font>
59 Views
1 Votes

Author info

Added 05 Mar. 2008 By GOOLDBERGYou have to login to be able to post comments
Recent blog posts
View all
Tags